Thông báo sinh viên

Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019 – 2020

Ngày 16/08/2019, Khoa Quản Trị kinh Doanh – trường Đại học Phan Thiết đã tổ chức buổi sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019 – 2020 giữa lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh và toàn thể sinh viên thuộc các khóa 2016,2017 và …

Đọc tiếp »