Tin hot

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN

Hiện nay, chương trình đào tạo từ Khóa 2017 đã gộp chung học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 1, 2 thành một học phần 5 tín chỉ. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Khóa 2016 trở về trước trả nợ học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin 1 (3TC) và 2 (2TC), các bạn sinh viên vui lòng:

– Đăng ký và tham gia học đầy đủ học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lenin (5TC)

.- Nộp học phí học phần này theo số tìn chỉ của học phần mà SV nợ

.- Sinh viên điền trên phiếu học lại đúng tên học phần và số tín chỉ nợ

Khoa triển khai và thông báo cho sinh viên biết và thực hiện.

Check Also

Về việc tổ chức Ngày Hội việc làm và Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

THÔNG BÁOVề việc tổ chức Ngày Hội việc làm và Lễ trao bằng tốt nghiệp năm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.