THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG

Thông báo xét học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” học kỳ III năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

  1. Số lượng: 17 suất
  2. Đối tượng xét học bổng: Sinh viên đạt học lực học kỳ II năm học 2022 – 2023 từ loại KHÁ trở lên.
  3. Hồ sơ gồm: Đơn xin cấp học bổng (tự in hoặc lấy ở phòng CTCTSV); Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã về hoàn cảnh gia đình; Giấy xác nhận học lực học kỳ II năm học 2021 – 2022 (xin ở phòng Quản lý Đào tạo); Hình 3×4 (1 tấm).
  4. Thời gian nộp hồ sơ:Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/8/2023.
  5. Địa điểm nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng CTCTSV -QHDN&HTVLSV.
    *Lưu ý: – Học bổng áp dụng đối với sinh viên Khóa 2020, 2021, 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.