Đội ngũ giảng viên, nhân viên Khoa QTKD

STTHọ và tênHọc vịChức vụEmailNgành
1Đinh Bá Hùng AnhTSTrưởng Khoahunganh@upt.edu.vn
2Nguyễn Thị Thanh DiễmThSTLKnttdiem@upt.edu.vn
3Lâm Ngọc ĐiệpThạc sĩGiảng viênlndiep@upt.edu.vnQTKD
4Nguyễn Ngọc Hoa kỳThạc sĩ Giảng viênnnhky@upt.edu.vn
QTKD
5Lê Anh Linh Thạc sĩ Giảng viênlalinh@upt.edu.vn
QTKD
6Đinh Phi Hổ
PGSGiảng viêndpho@upt.edu.vn
QTKD
7Đỗ Hữu Vinh
GSGiảng viêndhvinh@upt.edu.vn
QTKD
8Đặng Văn TuyếnPGSGiảng viêndvtuyen@upt.edu.vn
QTKD
9Nguyễn Hồng ĐàmPGS
Giảng viênnhdam @upt.edu.vn

QTKD
10Nguyễn Trung VãnPGSGiảng viênntvan@upt.edu.vn
QTKD
11Lê Hùng SơnPGSGiảng viênlhson@upt.edu.vn
QTKD
11Trần Khải ThànhPGSGiảng viêntkthanh@upt.edu.vn
QTKD
12Vũ Nhữ ThăngTSKHGiảng viênvnthang@upt.edu.vn
QTKD
13Trần Anh DũngTSGiảng viêntadung@upt.edu.vn
QTKD
14Võ Thị DungTSGiảng viênVtdung@upt.edu.vn
QTKD
15Lê Minh HuyềnTSGiảng viênlmhuyen@upt.edu.vn
QTKD
16Võ Quang VinhTSGiảng viênvqvinh@upt.edu.vn
QTKD
17Lương Thị Sao BăngTSGiảng viênltsbang@upt.edu.vn
QTKD
18Võ Khắc Trường ThanhThSGiảng viênVktthanh@upt.edu.vn
QTKD
19Võ Khắc Trường ThiThSGiảng viênVktthi@upt.edu.vn
QTKD
20Nguyễn Đắc ĐứcThSGiảng viênNdduc@upt.edu.vn
QTKD
21Đỗ Hữu AnhThSGiảng viênDhanh@upt.edu.vn
QTKD
22Vũ Thụy Diễm ChiThSGiảng viênVtdchi@upt.edu.vn
QTKD
23Nguyễn Thị Thu ThủyThSGiảng viênNttthuy@upt.edu.vn
QTKD
24Võ Mỹ DuyênThSGiảng viênvmduyen@upt.edu.vn
QTKD
25Nguyễn Như TrườngThSGiảng viênnntruong@upt.edu.vn
QTKD
26Phạm Trọng NghĩaThSGiảng viênPtnghia@upt.edu.vn
QTKD
27Nguyễn Phúc KhanhPGSGiảng viênNpkhanh@upt.edu.vnKDQT
28Lê Thị HảiThSGiảng viênLthai@upt.edu.vn
KDQT
29Nguyễn Bình LanThSGiảng viênNblan@upt.edu.vn
KDQT
30Trần Hữu HùngThSGiảng viênThhung@upt.edu.vn
KDQT
31Mai Quốc DoanhThSGiảng viênMqdoanh@upt.edu.vn
KDQT
32Nguyễn Quốc KhánhThSGiảng viênNqkhanh@upt.edu.vn
KDQT