Lãnh đạo Khoa

TS. Đinh Bá Hùng Anh – Trưởng Khoa

Email: dbhanh@upt.edu.vn

ĐT: 0909192766