Tiêu chí đào tạo

Cử nhân Quản trị Kinh doanh có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị kinh doanh, có tư duy khoa học, năng động và sáng suốt. Đào tạo học và kỹ năng nghiên cứu, ý thức cộng đồng và hành vi của các nhà điều hành kinh doanh chuyên nghiệp phản ánh trong 6 mục tiêu như sau:

· Giỏi chuyên môn nghề nghiệp

· Giao tiếp tốt Tiếng anh: tương ứng với mức điểm TOIEC 400.

· Thành thạo công cụ tin học: MS Word, MS Excel, MS Power Point.

· Có kiến thức về quản lý điều hành

· Hiểu biết và vận dụng tốt kỹ năng mềm (Thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm..)

· Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng cao