Tầm nhìn

Chúng tôi định hướng đào tạo những công dân toàn cầu làm việc trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh.