Giá trị cốt lõi

 1. Trách nhiệm
 2. Uy tín
 3. Linh hoạt
 4. Hội nhập

Diễn giải:

 1. Trách nhiệm:
  Hành động của mỗi cán bộ, giảng viên và tập thể Khoa Quản trị Kinh doanh luôn có trách nhiệm với bản thân, với sinh viên, học viên, đồng nghiệp, Ban Giám hiệu và Hội đồng Quản trị cũng như với môi trường xung quanh.
 2. Uy Tín:
  Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh đặt chữ TÍN lên vị trí hàng đầu, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ TÍN như bảo vệ danh dự của chính mình.
  Chúng tôi luôn nỗ lực trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, NCKH, hợp tác quốc tế, năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với sinh viên, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng đào tạo công dân toàn cầu.
 3. Linh hoạt:
  Linh hoạt trong chương trình đào tạo sinh viên theo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với các kiến thức mới và hiệu quả tạo cho sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
 4. Hội nhập:
  Luôn sẵn sàng tiếp cận, trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng tạo động lực ; kết hợp với việc cung cấp chương trình đào tạo bậc cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp. Ngoài những kiến thức nền tảng trên, để đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp hiện tại, sinh viên sau khi ra trường cần nắm vững những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực liên quan đến quản lý điều hành một doanh nghiệp như quản trị dự án, quản trị sản xuất và dịch vụ, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing, quản trị hành chánh văn phòng, quản trị chất lượng sản phẩm… đảm bảo cho sinh viên ra trường có khả năng thích ứng với công việc đa ngành và dễ dàng hội nhập toàn cầu.