THÔNG BÁO GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Để chuẩn bị tốt cho việc viết bài báo cáo thực tập, nay Khoa QTKD thông báo:

1. Các bạn thuộc nhóm Thầy Lê Anh Linh hướng dẫn thực tập gặp Thầy vào lúc 9h sáng thứ 3 (ngày 26/02/2019) tại văn phòng khoa QTKD.

2. Các bạn thuộc nhóm Cô Nguyễn Thị Thanh Nguyệt hướng dẫn thực tập gặp Cô vào lúc 9h sáng thứ 5 (ngày 28/02/2019) tại văn phòng khoa QTKD.

P/s: Đề nghị các bạn đi đúng giờ nhé.

Check Also

Sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2019 – 2020

Ngày 16/08/2019, Khoa Quản Trị kinh Doanh – trường Đại học Phan Thiết đã tổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.