Nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa 2015

Khoa QTKD thông báo hạn cuối nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp

hạn cuối: ngày 15/5/2019 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Văn phòng khoa QTKD

Check Also

Thông báo v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 22/04

THÔNG BÁO v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.