THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 02/3/2020

Căn cứ Công văn số 689/UBND-KGVXNV ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam;

Ban Giám hiệu Trường Đại học Phan Thiết thông báo đến sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

Đề nghị tất cả sinh viên, học viên Nhà trường tích cực, chủ động giữ gìn sức khỏe bản thân. Đồng thời, tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, WHO và theo các hướng dẫn, quy định của trường Đại học Phan Thiết đề ra.

Thông tin bài viết: http://upt.edu.vn/events/thong-bao-ve-viec-cho-sinh-vien-hoc-vien-di-hoc-lai/

Check Also

Thông báo v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 22/04

THÔNG BÁO v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.