Thông báo v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 22/04

THÔNG BÁO

v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ Chỉ thị 16/CT–TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ theo thông báo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 v/v kéo dài thời gian cách ly xã hội ở một số địa phương, trong đó nêu rõ Bình Thuận thuộc nhóm nguy cơ cao, tiếp tục cách ly đến 22/04 và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng lây nhiễm chưa được kiểm soát.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nay Trường Đại học Phan Thiết thông báo đến các tất cả cán bộ, giảng viên và nhân viên một số nội dung sau:

  1. Đề nghị cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg nêu trên và tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020.
  2. Đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên: được nghỉ đến hết ngày 22/4/2020.
  3. Trong thời gian cấp bách nghỉ, phòng chống dịch bệnh đề nghị CB-GV-NV và SVHV thực hiện nghiêm “nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng”.
  4. Đề nghị CB-GV-NV và SVHV bắt buộc chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.
  5. Đề nghị CB-GV-NV và HVSV tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản trước đây của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Check Also

Thông báo đi học lại từ ngày 04/05 sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid- 19

THÔNG BÁO Căn cứ công văn số 1544//UBND-KGVXNV ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.