Thông báo đi học lại từ ngày 04/05 sau thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid- 19

THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 1544//UBND-KGVXNV ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ tình hình thực tiễn của diễn biến dịch Covid-19, Ban Giám hiệu trường ĐH Phan Thiết thông báo cho sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

Đề nghị sinh viên, học viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong quá trình tham gia học tập tại trường nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng động.

Trân trọng./.

Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 02/3/2020

Căn cứ Công văn số 689/UBND-KGVXNV ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.