Thông báo về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp năm 2020

THÔNG BÁO

Về thời gian bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp năm 2020

Khoa QTKD thông báo về thời gian, địa điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng năm 2020 như sau:

 1. Thời gian, địa điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp:
 2. Thời gian: ngày 30/7/2020. Buổi sáng: bắt đầu lúc 8h30.
 3. Địa điểm tập trung: Phòng 09

      – Yêu cầu:

 • Tất cả sinh viên có mặt lúc 8h30 thứ 5 ngày 30/7/2020 tại phòng 09 để nghe Quyết định, sau đó từng sinh viên sẽ báo cáo theo file đính kèm.
 • Sinh viên chuẩn bị slide để báo cáo và gửi về Email khoa (khoa_qtkd@upt.edu.vn)  trước thứ 4 (ngày 29/07/2020).
 • Sinh viên mặc đồng phục trường.
 • Thời gian bảo vệ trong vòng 10-15 phút

Lưu ý: Sau khi báo cáo xong, sinh viên về chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng  và nộp về khoa cuốn báo cáo đã hoàn chỉnh.

    2. Thời gian nộp cuốn báo cáo bìa cứng:

 • Nộp khoá luận

Sinh viên phải nộp:  03 quyển gồm:

 01 quyển bìa cứng như quy định tại khoản 1.1, mục 1, Điều 6 ( Bìa cứng màu huyết dụ, chữ mạ vàng)

 02 quyển bìa mềm (bìa ngoài in giấy màu xanh, đóng giấy bóng kính).

 • Thời gian nộp: Trước ngày 15/8/2020
  Lưu ý: Điểm của sinh viên chỉ được cập nhật lên hệ thống sau khi tất cả sinh viên đã nộp báo cáo về VP Khoa.
  Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa QTKD. Điện thoại: 0252. 024610374
 •  Chúc các bạn Bảo vệ tốt!

  Trưởng Khoa
  (đã ký duyệt)
  TS. Đinh Bá Hùng Anh

Check Also

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 02/3/2020

Căn cứ Công văn số 689/UBND-KGVXNV ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.